Forum|Galleri|Medlemmar|Om oss|Länkar|Start

Örebro Apnea
är en liten grupp människor som utövar den fantastiska sporten fridykning. Vi dök tillsamman första gången någon gång under 2003 och har sedan dess tränat och utvecklats inom fridykning både som individer och grupp.

När vi dyker befinner vi oss oftast i Kvinnersta kalkbrott på och under våran stolta träflotte. Där har vi ett maxdjup på ca 45 meter, en tre meter djup lagunliknande platå och ett antal fina grottor och bergväggar att utforska.

Även om vi inte alltid dyker, kommer vi alltid vara fridykare.

Allt material ©Örebro Apnea | Webmaster: Mikael Mattsson