Forum|Galleri|Medlemmar|Om oss|Länkar|Start

Om oss »

Dykplats »

Utrustning »

Dykkaffe »

Bassängträning
 
Vi har inga fasta tider i basäng utan använder oss av spontansystem för att få till träningspass med varandra. Det blir av när det blir av helt enkelt. Kontakta oss därför först om du är intresserad att vara med på en träning.


Utomhusdyk
 
Vi dyker i Kvinnerta Kalkbrott som ligger norr om Örebro mot Hovsta. Kvinnersta består i huvudsak av två kalkbrott. Det norra och det södra kalkbrottet. Vi dyker som regel i det norra kalkbrottet då det är djupare och oftast har bäst sikt. Men då och då säker vi oss även till det södra brottet för lite rekreationsdykning.


Norra brottet i all sin glans

När tiden var då

Precis som alla andra ställen här i världen så har kalkbrottet inte alltid sett ut som det gör idag. En gång i tiden var det bara platt mark, utan någon som helst möjlighet att dyka i. Men så en dag någon gång på mitten av 1800-talet fick någon för sig att ta tillvara på kalket som här fanns. Det ena ledde till det andra och vips var här två stora hål i marken. All företagsamhet lades ner 1975 och de båda brotten började då fyllas med vatten. Tack vare detta så har vi idag två stycken mycket fina kalkbrott som lämpar sig väldigt bra för vår kära passion, fridykningen.


Så här såg södra brottet ut 1969


Och 1972 var det lite vatten i det


Norra brottet, här kan man se vart vår flotte ligger idag


Norra brottet och tunneln på andra sidan vägen


Kajs hus, där vi byter om idag fanns det förr en väg

Allt material ©Örebro Apnea | Webmaster: Mikael Mattsson
Johan under de sista kritiska
metrarna efter ett dyk